فرم‌های آموزشی

مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد:
آئین‌نامه داخلی پایان‌نامه نویسی کارشناسی‌ارشد
تقویم آموزشی 
نمون برگ اعلام آمادگی جهت تشكيل جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسی ارشد
راهنمای متنی و تصویری نحوه عضویت از سامانه همانند‌جو 
شیوه‌نامه اجرایی دانشجویان مقطع کارشناسی‌ ورودی 1402-1403 و مابعد
شیوه‌نامه اجرایی دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی 1402-1403 و مابعد
فرم تقاضای حذف تک درس (خاص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدورودی 1394 به بعد)
راهنمای نگارش پایان‌نامه و رساله 
راهنمای ثبت رساله و پایان‌نامه
نگارش عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد
فرآیند اخذ پایان‌نامه
فرم طرح تفضیلی پایان نامه کارشناسی ارشد(نمونه برگ شماره سه)
نمونه برگ ارائه طرح اجمالی پایان نامه کارشناسی ارشد 
فرم تغییر عنوان پایان‌نامه
نمونه برگ تامین و تایید انجام نظرات اصلاحی هیات داوران 
فرم گزارش سه ماهه
فرم تقاضانامه تاییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی  ناپیوسته و کارشناسی پیوسته
توضیحاتی پیرامون سامانه همانندجو
پاسخ سوالات متداول در ارتباط با سامانه همانندجو
فرم تاییدیه شرکت دانشجو در جلسه دفاع
مقطع دکتری:
شیوه نامه رساله دکتری
آیین نامه و شیوه نامه اجرایی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی 1402-1403 و مابعد
صورت جلسه پیش دفاع رساله دکتری و اخذ مجوز دفاع
فرم اعلام نتیجه آزمون جامع(مرحله ارزیابی آموزشی)
فرم تاییدیه اصلاحات  وتحویل نسخ رساله مقطع دکتری
فرم استشهاد جهت دریافت المثنی
فرم ارزشیابی رساله دکتری
نمونه برگ تفضیلی طرح تحقیق  رساله دوره دکتری(فرم شماره الف-3)
صورت‌جلسه قسمت پژوهشی ارزیابی جامع دوره دکتری
شیوه‌نامه مصاحبه دکتری
تعهد محضری
تعهد مخصوص مقطع دکتری در دانشگاه شهید بهشتی
تعهد اصالت اثر
مراحل آموزشی- پژوهشی از زمان تصویب رساله تا دفاع دانشجویان دکتری
گزارش پیشرفت تحصیلی
فرم درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری
فرم درخواست آزمون جامع(مرحله ارزیابی آموزشی)
 فرم تعهدنامه محضری جهت دریافت المثنی
راهنمای نگارش رساله
تصویب طرح تحقیق رساله
اطلاعات تماس:
کارشناسی: 29905674
تحصیلات تکمیلی: 29905672
the_rel@sbu.ac.ir
دانلود‌ها:
معرفی معاونت آموزشی دانشکده