تاریخچه 

با توجه به جامعيت دانشگاه شهيد بهشتی و احساس خلا نسبت به عدم وجود دانشكده الهيات و اديان در ميان مجموعه دانشكده‌‌ها و با‌ توجه به استعداد لازم برای تاسيس اين دانشكده، پس از بررسی‌­ها و برگزاری نشست­‌های تخصصی توسط اعضای هيات‌علمی سرانجام با موافقت شورای دانشگاه و هيات‌امنا و وزارت علوم و تحقيقات و فناوری مجوز تاسيس دانشكده الهيات و اديان در سال 1386 صادر گرديد. هم‌اکنون اين دانشکده با در اختيار داشتن اعضای هيات‌علمی توانمند به امر آموزش دینی و معنوی دانشجویان در مقطع‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشـد با چهار گروه‌ آموزشی؛ معارف اسلامی، مدرسی معارف اسلامی، حکمت و کلام و ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی و فقه سیاسی می‌پردازد.

پیوندها:
گروه‌های آموزشی
مدیر گروه‌های آموزشی