حوزه ریاست                  

Responsive Image


حسین مقیسه(صادقی)


مدیر اجرایی


29902256
Responsive Imageمرتضی مرتضویمسئول دفتر ریاست
 
 

29902527 
 فکس:22431785
           
Responsive Image


مریم میرزایی


مسئول دبیرخانه


29902530

             آموزش

Responsive Imageپری پناهیمسئول آموزش29902529
Responsive Image


منصوره ملکی


کارشناس(کارشناسی گروه معارف اسلامی)


29902274
Responsive Image


سمیه زیرک


کارشناس(کارشناسی گروه معارف اسلامی)


29905674
Responsive Image


ثمینه ریاحی


کارشناس(تحصیلات تکمیلی گرایش  تاریخ و تمدن ملل اسلامی و فقه سیاسی)
کارشناس(تحصیلات تکمیلی مدرسی معارف اسلامی)


29905672
 
Responsive Image


بهزاد محب علیزاده


کارشناس(تحصیلات تکمیلی گرایش فلسفه و کلام-ادیان و عرفان)


29905673
Responsive Image


  رقیه علی قلیپور  


کارشناس مجله آیینه معرفت


29905694

                      پژوهش           

Responsive Imageبهنام ملکیکارشناس پژوهشی29902262
Responsive Imageمرضیه پیغمبر دوستکتابدار29902259


دفتر مجله آیینه معرفت.........29905694
سایت دانشکده.......................29905695
ثمینه ریاحی............................مسئول سایت دانشکده.........29905664
ثمینه ریاحی............................کارشناس دبیرخانه همایش مردم سالاری دینی..........29905664