فرم‌های آموزشی

مقطع کارشناسی‌ارشد:
فرم تقاضای حذف تک‌درس ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد
راهنمای نگارش پایان‌نامه
راهنمای ثبت رساله و پایان‌نامه
فرآیند اخذ پایان‌نامه
فرم طرح تفصیلی
فرم طرح اجمالی
فرم تغییر عنوان پایان‌نامه
فرم اصلاحات
فرم گزارش سه ماهه
فرم تاییدیه تحصیلی
توضیحاتی پیرامون سامانه همانندجو
پاسخ سوالات متداول در ارتباط با سامانه همانندجو
رسید کلی تحویل پایان‌نامه
نمونه جلد سی دی پایان‌نامه
مقطع دکتری:
فرم پیش دفاع
فرم اعلام نتیجه آزمون جامع
فرم اصلاحات رساله دکتری
فرم استشهاد جهت دریافت المثنی
فرم ارزشیابی رساله دکتری
طرح تحقیق رساله دوره دکتری
صورت‌جلسه قسمت پژوهشی ارزیابی جامع دوره دکتری
شیوه‌نامه مصاحبه دکتری
تعهد محضری
تعهد دکتری در تاییدیه دکتری
تعهد اصالت اثر
تصویب طرح تحقیق رساله
نمونه برگ جلد سی دی پایان نامه دکتری
مراحل آموزشی رساله دکتری
گزارش پیشرفت تحصیلی
فرم درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری
فرم درخواست جامع
 فرم تعهدنامه محضری جهت دریافت المثنی
راهنمای نگارش رساله
تصویب طرح تحقیق رساله
اطلاعات تماس:
کارشناسی: 29905674
تحصیلات تکمیلی: 29905672
the_rel@sbu.ac.ir
دانلود‌ها:
معرفی معاونت آموزشی دانشکده