پایگاه‌های اطلاع‌رسانی

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
پژوهشگاه علوم و فناوری 
پژوهشگاه علوم اسلامی
پایگاه نشریات (Magiran)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی
کمیسیون ملی یونسکو در ایران
انجمن ایرانی تاریخ 
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
انجمن علمی عرفان اسلامی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
سازمان کنفرانس اسلامی
مرکز آمار، اقتصاد، تحقیقات و آموزش کشورهای اسلامی
بنیاد ملی نخبگان
پیوندها:
کتابخانه دانشکده
کتابخانه مرکزی دانشگاه