صفحه اصلی
مصاحبه دکتری سال 1402
  • 4192 بازدید

 

راهنمای ثبت نام دکتری 1402

راهنمای کاهش حجم مدارک

مدارک مورد نیاز دکتری 1402

فرم مخصوص معدل

شایان ذکر است:

متقاضيان محترم؛ طرحنامه مشتمل بر ايده يا تز پژوهشي خود كه در بردارنده عنوان، تبيين مساله، و جنبه نوآوري را نيز آماده و هنگام مصاحبه به همراه داشته باشند و در جلسه مصاحبه در اختيار هيئت مصاحبه كننده قرار دهند.

زمان انجام فرایند مصاحبه روزهای  شنبه و یکشنبه مورخ 1402/04/03و 1402/04/04

میباشد.

افزودن نظرات