صفحه اصلی
دوره آشنایی مقدماتی با فلسفه، منطق، زبان عربی و.....
  • 39290 بازدید

انجمن علمی گروه حکمت و کلام دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند.

1 نظر