صفحه اصلی
جلسه دفاع از طرحنامه رساله دکتری محمدجواد نوروزی اقبالی
  • 179 بازدید

✅ جلسه دفاع از طرحنامه رساله دکتری تحلیل آسیب شناختی ساختار شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیشنهاد اصول طراحی جایگزین مبتنی بر نظریه اخلاقی قرب الهی

دانشجو: محمدجواد نوروزی اقبالی

زمان: ۲۱ خرداد ساعت ۱۳


 

افزودن نظرات