صفحه اصلی
جلسه دفاعیه رساله دکتری مدرسی معارف اسلامی
  • 42604 بازدید

با موضوع بررسی آیات قرآنی مرتبط با اهل کتاب در تحلیل آراء مستشرقان

به صورت مجازی در تاریخ 13 اسفند از ساعت 12-10 انجام میگیرد.

افزودن نظرات