صفحه اصلی
استانداردهای طرح پژوهشی گروه مدرسی و معارف اسلامی
  • 6373 بازدید

استانداردهای مصوب گروه مدرسی معارف در نگارش پیشنهادنامه پژوهشی

«استاندارهای پژوهشی نگارش طرح پایان‌نامه و رساله» به عنوان مجموعه استانداردهای مورد تایید گروه معارف در اختیار دانشجویان ارجمند قرار گرفته تا زین پس، طرح‌هایی كه از سوی دانشجویان جهت بررسی به گروه ارائه می‌شود، قبل از ارائه، تحت نظر استاد محترم راهنما از این استانداردها برخوردار باشد. مطابق مصوبه شورای عمومی گروه معارف مورخ 1400/6/8، دانشجویان موظفند قبل از ارائه پیشنهادنامه خود به گروه، به استانداردهای مورد توافق گروه توجه داشته و طرح را مطابق آن تنظیم نمایند.

 

 

افزودن نظرات