صفحه اصلی
ارتقاء اساتید گروه معارف اسلامی به درجه دانشیاری
  • 866 بازدید

 

در گروه معارف اسلامی، جناب آقای دکتر رحیم دهقان، سرکار خانم دکتر فاطمه وجدانی و سرکار خانم دکتر مرضیه محصص در بازه زمانی یک سال گذشته به درجه دانشیاری دست یافتند.

افزودن نظرات