صفحه اصلی
متقاضیان دکتری
  • 4573 مشاهدات

قابل توجه متقاضیان دکتری مدرسی معارف اسلامی-اخلاق اسلامی 1400

1-تمام مدارک خواسته شده در سایت دانشکده همراه با فیش پرداخت وجه تا چهارشنبه مورخ 1400/3/5 به ایمیل دانشکده ارسال شود.

2-مصاحبه علمی در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 1400/10/9 برگزار می شود،پس از بررسی پرونده زمان مشخص مصاحبه برای هر دانشجو اعلام خواهد شد.

ایمیل دانشکده: Ayenehmarefat@SBU.ac.ir 

کارشناس مربوطه: خانم گودرزی

شماره تلفن: 29905672

شماره تماس آموزش: 22431784

افزودن نظرات