معاونت پژوهشی


معاون پژوهشی دانشکده الهیات:
آقای دکتر ابرهیم نویی

تلفن:29905679

تلفن: 29905679-021
رایانامه:e_noei@sbu.ac.ir

رایانامه پژوهشی:Res.Elahiat@mail.sbu.ac.ir
  کارشناس پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان: 

  آقای ملکی   تلفن: 29902262-021                                        

کتابدار دانشکده الهیات و ادیان:                
    مرضیه پیغمبر دوست 
 تلفن: 29902259-021
                                                                                            
                         
  هدف راهبردی معاونت پژوهشی دانشکده الهیات وادیان از آذر 1394
اقدام در چارچوبِ برنامه محوری، عملگرایی، ایجاد فرصت ها و مشارکت است.
مأموریت :
 تعریف جایگاه مطالعات آکادمیک دین شناسی تطبیقی وپژوهش در میراث تمدنی اسلام در گستره جهان اسلام در چارچوب اسناد بالا دستی، نقشه جامع علمی کشور و تعمیق پژوهش هدفمند ، نیاز محور واجرایی وتاثیر گذار درسطوح ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای است. بدین منظور تولید آثار علمی ، نظریه پردازی و نقد نظریه ها مبتنی بر پژوهش های اصیل واسلامی وارائه خروجی های دقیق و قابل احصاء اولویت اول و اساسی معاونت پژوهشی است.
اهداف :
1-توانمندی و فعال سازی ظرفیت های گروههای علمی دانشکده الهیات وادیان در قالب های :
1-1 رشد تولیدات پژوهشی گوناگون؛
2-1 ارتقاء جایگاه تولیدات پژوهشی با بهره گیری از اعتبار های پژوهشی درون و برون دانشگاهی وافزایش سهم دانشکده در جذب طرح های پژوهشی.
2-طراحی برنامه­های همکاری­های پژوهشی در سطوح ملی وبین­المللی و ارتقاء جایگاه آن وتلاش برای درج چکیده انگلیسی آثار تولیدی در نمایه های بین المللی؛ همچنین راه اندازی دو مجله "آفاق عرفان" و "تاریخ جوامع مسلمان".
3-سامانه گروه ها وقطب های پژوهشی، راه اندازی دو گروه و یک قطب پژوهشی .
4- سامانه مطالعات بین رشته ای به منظور رشد مطالعات میان گروهی دانشکده؛ میان دانشکده ای و میان دانشگاهی.
5-سامانه همایش ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی به منظور برگزاری همایش های ملی وبین المللی، نشست ها وکارگاه های تخصصی و عرضه خروجی­های به دست آمده در قالب صوت، فیلم ، لوح های فشرده، کتاب ومجموعه مقالات .
6- سامانه اطلاع رسانی وشبکه های پژوهشی، ارائه اطلاعات واخبار به موقع پژوهشی به منظور ارتقای سطح همکاری های علمی ملی، فرامنطقه ای وبین المللی .
اهم فعالیت های معاونت پژوهشی دانشکده الهیات وادیان :
الف) تشویق اعضای محترم علمی دانشکده به انجام پژوهش وافزایش خروجی­های به دست آمده.
ب) انجام امور جاری، شرکت مستمر و فعال درجلسات، پیگیری امور محوله از معاونت پژوهشی دانشگاه.
ج) برنامه­ریزی، پشتیبانی، تنظیم ونظارت کلیه خدمات پژوهشی اعم از طرح­های پژوهشی، انتشارکتاب، همایش­ها وفرصت های مطالعاتی، سخنرانی­های داخلی و سخنرانی های مدعو و.....در چارچوب آیین نامه  و دستورالعمل­های مصوب.
د) برگزاری کارگاه ها ودوره های آموزشی و نمایشگاه های تخصصی.
ه) مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی با همکاری مرکز آموزش های آزاد.